Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I vrste.

  1. Docent/docentica u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, predmet Scenski govor, na određeno vrijeme od 3 mjeseca (radi povećanog opsega posla).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.