Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe, predmet violončelo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Asistent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe, predmet dirigiranje na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.