Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Redoviti profesor (T) u području umjetnosti, polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, grana gluma, predmet scenski govor na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.