Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Violina.
  2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, predmet Grafičko oblikovanje I – IV.
  3. Docent ili izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana grafika (naslovno zvanje).
  4. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, predmeti Harmonija 1 i 2, Instrumentacija 1 i 2 i Harmonija na klaviru.
  5. Asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn interakcija (naslovno zvanje).
  6. Predavač u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn interakcija (naslovno zvanje).
  7. Spremačica

Pristupnici na natječaj od točke 1. do 6. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Pristupnici na natječaj pod točkom 7. trebaju priložiti dokaz o završenoj NSS spremi, domovnicu, preslik radne knjižice i životopis.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.