Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Viši predavač u području humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika, predmeti Engleski jezik 1 do 4, Engleski jezik u konzervaciji i restauraciji 1 do 4 i Engleski praktikum 1 i 2,
  2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, predmet Grafičko oblikovanje 1 – 4,
  3. Predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti Analiza filma i medijske umjetnosti 1 i 2 (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj od točke 1. do 6. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.