Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje dizajn, predmeti Grafičko oblikovanje, Povijest dizajna i Dizajn i mediji.

2. Docent u području umjetnosti polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Violina.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.