Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Predavač u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, predmeti Teorija filma 1,2 i Analiza filma i medijske umjetnosti 1,2
(naslovno zvanje),
2. Asistent ili viši asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Slikarska tehnologija 1 do 4 i Produkcija (naslovno zvanje),
3. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana grafika,predmeti Grafika 5, Grafičke tehnike, Produkcija i Knjiga – umjetnički objekt (naslovno zvanje),
4. Asistent u području umjetnosti, polje primjenjene umjetnosti, grana konzervacija-restauracija, predmeti Zidno slikarstvo i mozaik, konzervacija-restauracija 3 i 4 (naslovno zvanje),
5. Asistent u području umjetnosti, polje primjenjene umjetnosti, grana konzervacija-restauracija, predmeti Zidno slikarstvo i mozaik, konzervacija-restauracija 5 i 6 (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.