Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Redoviti profesor u trajnom zvanju u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija.
  2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija.
  3. Viši predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.