Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Violina,

2. Docent u području umjetnosti, polje primjenjene umjetnosti, grana restauracija i konzervacija, predmeti Uvod u konzervaciju i restauraciju kamena 1 do 4,

3. Docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u području umjetnosti, polje primjenjene umjetnosti, grana restauracija i konzervacija, predmeti Konzervacija i restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 do 6,

4. Predavač ili viši predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti Osnove likovnih umjetnosti, Vizualne komunikacije, Teorija likovnih umjetnosti i Povijest umjetnosti I i II.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.