Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmeti: Komorna glazba i Gudački kvartet.

2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Glasovir.

3. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Glasovir – glavni predmet (naslovno zvanje).

4. Docent u području umjetnosti, polje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana klasični balet, predmeti: Scenski pokret I – VI (naslovno zvanje).

5. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti: Slikarstvo III i IV i Crtanje I i II.

6. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti: Suvremena umjetnost I do IV i Pojam umjetnosti I do IV.

7. Docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija i povijest), predmet Umjetnost 19. stoljeća – opći problemi i kooperativne studije (naslovno zvanje).

8. Predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmet Uvod u povijest video i medijske umjetnosti (naslovno zvanje).

9. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo, predmeti: Kiparstvo I i II ( naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.