Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Violina,
  2. Docent ili izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Crtanje prema promatranju I i II, Slikarska tehnologija u konzervaciji i restauraciji 1-4, Tonsko slikarstvo, Slikarstvo-kopistika1 i 2, Slikarstvo – izrada replike 1 i 2,
  3. Predavač u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, predmeti Vizualne komunikacije i prostor te Održivi dizajn,
  4. Asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, predmet Grafičko oblikovanje I – V.

Pristupnici na natječaj od točke 1. do 6. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.