Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti Suvremena umjetnost I do IV i Pojam umjetnosti I do IV,

2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmeti Komorna glazba i Orkestralne dionice 1, 3, 5 i 7 i Komorna glazba na Odsjeku za gudače i gitaru (naslovno zvanje),

3. Umjetnički suradnik – korepetitor (2 izvršioca) na Odsjeku za puhače (naslovno zvanje),

4. Docent u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmeti Povijest izvođačke umjetnosti I, Viola obligatno, Metodika I, Komorna glazba i Orkestralne dionice II na Odsjeku za gudače i gitaru (naslovno zvanje),

5. Docent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split