Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Asistent na Odsjeku za slikarstvo u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo (2 izvršioca),

2. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe-sviranje, predmeti Povijest izvođačke umjetnosti I, Viola obligatno, Metodika I, Komorna glazba i Orkestralne dionice II na Odsjeku za gudače i gitaru (naslovno zvanje)

3. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo (naslovno zvanje)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split