Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija, predmeti Povijest glazbe I do IV, Povijest hrvatske glazbe I i II, Uvod u muzikologiju I i II i Estetika glazbe I i II.

2. Predavač u području umjetnosti, polje primijenjene umjetnosti, grana konzervacija i restauracija, predmeti Uvod u konzervaciju i restauraciju arheološke baštine 1 do 4, Zaštita spomenika 1 i 2, Arhitektonska konzervacija: povijest i metode zaštite 1 i 2 i Konzervacija restauracija arheološke baštine 1 i 2 (naslovno zvanje).

3. Viši predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti Povijest umjetnosti 1, Osnove povijesti umjetnosti, Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka, Povijest umjetnosti starog vijeka i Maritimna umjetnička baština Dalmacije.

4. Docent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana animirani film i novi mediji, predmeti Oblikovanje zvuka 1 i 2 i Osnove primijenjenog plastičnog oblikovanja 1 i 2 (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.