Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Izvanredni ili redoviti profesor (I izbor) u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, predmet Komorna glazba,

2. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija, predmeti Solfeggio i Harmonija,

3. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana klasični balet, predmeti Scenski pokret – Osnove plesa, Scenski pokret II, Scenski pokret – Narodna baština, Gluma – Diplomski rad I i II i Scenski pokret – Samostalni diplomski rad s mentorom (naslovno zvanje),

4. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Slikarstvo V, Crtanje akta I i Crtanje akta III (naslovno zvanje) i

5. Asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn interakcija, predmeti Dizajn interaktivnih medija i Elementi web oblikovanja (naslovno zvanje) .

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.