Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Viši predavač u području umjetnosti, polje likovna umjetnost ; predmeti Uvod u konzervaciju i restauraciju metala od 1 – 4 i Konzervacija i restauracija metala od 1 – 6,
  2. Predavač ili viši predavač u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost; predmet Glasovir-obligatno,
  3. Predavač u području humanističkih znanosti, polje filologije; predmet Engleski jezik od 1 – 4 (naslovno zvanje),
  4. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti; predmeti Solfeggio A III – VI i Upoznavanje glazbene literature I i II (naslovno zvanje),
  5. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost; predmeti Scenski govor I –VIII i Gluma-diplomski rad I i II (naslovno zvanje) i
  6. Asistent u području umjetnosti, polje likovna umjetnost; predmeti Crtanje i pokretna slika, Slikarstvo i pokretna slika, Osnove računalne animacije i Računalna grafika i postprodukcija pokretne slike (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.