Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Umjetnički suradnik u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost; predmet Korepeticija (naslovno zvanje).
  2. Administrativni radnik u tajništvu, radno mjesto I vrste, za pola radnog vremena (na određeno vrijeme od tri mjeseca)
  3. Viši stručni referent u studentskoj službi, radno mjesto I vrste, puno radno vrijeme (na određeno vrijeme od tri mjeseca).

Pristupnici na natječaj pod 1. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.
Pristupnici pod 2. moraju ispunjavati slijedeće uvjete: VSS pravnog smjera, poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustvu.
Pristupnici pod 3. moraju ispunjavati slijedeće uvjete : VSS/VŠS, napredni korisnik ISVU aplikacije, napredno poznavanje rada na računalu (Microsoft office – Word, Excel, Acces, Outlook Power Point), aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 1 godina radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu i ISVU aplikaciji, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.