Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Redoviti profesor (trajno zvanje) u području humanističkih znanosti, polje povijest,
2. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, predmet Solo pjevanje (glavni predmet).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split