Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, predmet Solo pjevanje (glavni predmet).

2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – dirigiranje, predmeti Dirigiranje i Sviranje partitura,

3. Predavač u području umjetnosti, polje filmske umjetnosti, grana montaža (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split