Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje kazališne umjetnosti (Scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Gluma III i IV, Operna gluma od I – VI i Gluma – diplomski rad I i II,

2. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje kazališne umjetnosti (Scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Gluma I i II i Gluma – Diplomski rad I i II,

3. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje kazališne umjetnosti (Scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Scenski pokret – Osnove plesa, Scenski pokret II, Scenski pokret – Narodna baština, Gluma – Diplomski rad I i II i Scenski pokret – samostalni diplomski rad s mentorom (naslovno zvanje),

4. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje kazališne umjetnosti ( Scenske i medijske umjetnosti ), grana gluma, predmeti Scenski pokret I, III i IV, Scenski pokret – Akrobatika I i II, Scenski pokret – Mačevanje, Psihofizička priprema glumca, Gluma – Diplomski rad I i II i Scenski pokret – Samostalni diplomski rad s mentorom (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu , diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti .

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split