Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Gluma i režija na filmu i videu I i II, Narativni umjetnički film 2 ( naslovno zvanje ).
  2. Docent ili izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Slikarstvo V i VI, Produkcija i Završni ispit ( naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.