Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent, izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana scensko kretanje (naslovno zvanje).

2. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Gluma – Radnja I i II, Gluma – Lik i karakter I i II, Gluma – Diplomski rad I i II (naslovno zvanje) .

3. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, predmeti Gluma – Stil i žanr I i II, Gluma – Uloga I i II (naslovno zvanje).

4. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo (naslovno zvanje).

5. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo.

6. Redoviti profesor (T) u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo.

7. Redoviti profesor (T) u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija.

8. Docent u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija / dirigiranje, predmeti Dirigiranje 1 – 4, Sviranje partitura 1 – 4 (naslovno zvanje).

9. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija, predmeti Uvod u muzikologiju 1 i 2, Metodologija znanstvenog rada 1 i 2 (naslovno zvanje).

10. Izvanredni ili redoviti profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija, predmeti Uvod u konzervaciju-restauraciju zidnog slikarstva i mozaika od 1 do 4, Konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika od 1 do 4, Konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika 5 (Izrada diplomskog rada) i Konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika 6 (Izrada diplomskog rada).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.