Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u naslovna zvanja:

  1. Predavač u području humanističkih znanosti,polje znanost o umjetnosti, grana Teorija glazbene umjetnosti (naslovno zvanje)
  2. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.