Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u naslovna zvanja:

  1. Predavač/ica u području umjetnosti, polje primijenjena umjetnost, grana konzervacija i restauracija, predmet Fotografija (naslovno zvanje) i
  2. Predavač/ica u području umjetnosti, polje primijenjena umjetnost, grana konzervacija i restauracija (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.