Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u naslovna zvanja:

  1. Izvanredni profesor/ica u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (naslovno zvanje)
  2. Docent u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, predmeti Uvod u arhitektonsku konzervaciju-materijali i tehnike 1 i 2 (naslovno zvanje)
  3. Predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija, predmeti Uvod u specijalistička usmjerenja arheološka baština I–IV, Konzervacija-restauracija arheološke baštine I–IV i Izrada specijalističkog diplomskog rada (naslovno zvanje)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj odnosno znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.