Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I vrste

  1. Izvanredni profesor/ica u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, predmet Gluma, na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog zaposlenika),
  2. Docent/ica u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, predmet Komorna glazba na Odsjeku za klavir, na određeno vrijeme (radi zamjene odsutne zaposlenice),
  3. Umjetnički suradnik/ica ili viši umjetnički suradnik u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, na neodređeno vrijeme,
  4. Dva predavača u području umjetnosti, polje likovna umjetnost ili primijenjena umjetnost, grana konzervacija-restauracija (radi zamjene zaposlenika kojemu miruje radni odnos).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.