Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I vrste.

  1. Viši stručni referent u studentskoj službi, radno mjesto I vrste, puno radno vrijeme ( na određeno vrijeme radi zamjene zaposlenice koja je na porodiljskom dopustu).

Pristupnici pod moraju ispunjavati slijedeće uvjete : VSS/VŠS, napredni korisnik ISVU aplikacije, napredno poznavanje rada na računalu ( Microsoft office – Word, Excel, Acces, Outlook Power Point ), aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 1 godina radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu i ISVU aplikaciji, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.