Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I vrste.

  1. Administrativni radnik u tajništvu, radno mjesto I vrste, pola radnog vremena (na određeno vrijeme od tri mjeseca).

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS pravnog smjera, položen pravosudni ispit, napredni korisnik ISVU aplikacije i registra zaposlenika, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 3 godine radnog iskustva. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o naprednom poznavanju rada na ISVU aplikaciji i registru zaposlenika, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.