UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J  (m/ž)
za izbor na radno mjesto

  1. Rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi – radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom Pravnom fakultetu, potvrdu o položenom pravosudnom ispitu te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 4 godine.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Umjetnička akademija u Splitu

Zagrebačka 3, 21 000 Split

Natječaj objavljen 12. lipnja 2017.