UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J  (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

  1. Redoviti profesor u trajnom zvanju u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Dva (2) redovita profesora u trajnom zvanju u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

 

 

Natječaj je objavljen 7. veljače 2018. godine