Pristupnici na natječaj  moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu

Glagoljaška bb, 21 000 Split

Više o otvorenim radnim mjestima u prilogu: NATJEČAJ siječanj 2010.