Umjetnička akademija u Splitu objavljuje natječaj NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Redoviti profesor (I izbor) u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija,

2. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo,

3. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana animirani film i novi mediji,

4. Asistent ili viši asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, predmeti Pismo / Grafički dizajn I i II i Grafički dizajn I i II, (naslovno zvanje),

5. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana animirani film i novi mediji, predmeti Osnove videa i performans umjetnosti 1 i 2 i Umjetnost u kontekstu 1 i 2 (naslovno zvanje),

6. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana Muzikologija, predmeti Harmonija 1- 4 i Harmonija na glasoviru 1 – 4 (naslovno zvanje),

7. Asistent u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, predmeti Komorno pjevanje 5 i Glazbeni izraz 1 i 2 (naslovno zvanje) i

8. Asistent u području umjetnosti, polje glazbene umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – Pjevanje, predmeti Komorno pjevanje 5 i Song (naslovno zvanje) .

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split