UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J  (m/ž) za izbor u zvanja i na radna mjesta

Pristupnici na natječaj  moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu , diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj  i nastavnoj aktivnosti .
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :

Umjetnička akademija u Splitu
Glagoljaška bb, 21 000 Split

Više o natječaju pogledajte u prilogu:

natjecaj za izbor u zvanja i radna mjesta