UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanja i na radna mjesta

1. Viši predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture i vizualnih komunikacija ,

2. Predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture i vizualnih komunikacija na pola radnog vremena .

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju . Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu , diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti .

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu :

Umjetnička akademija u Splitu

Glagoljaška bb,

21 000 Split