UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanja i na radna mjesta.

Više informacija pročitajte u prilogu:

natječaj