Umjetnička akademija u Splitu objavljuje ISPRAVAK NATJEČAJA (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto objavljenog u “Narodnim novinama” 3. srpnja 2013.:

Točka 1. mijenja se i glasi:

  1. Viši predavač u području humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika,   predmeti Engleski jezik 1 do 4, Engleski jezik u konzervaciji i restauraciji 1 do 4, Engleski praktikum 1 i 2 (odsjek restauracija-konzervacija), Engleski praktikum 1 i 2 (odsjek slikarstvo) i Engleski praktikum (odsjek kiparstvo).