Poštovani studenti, dragi kolege,

Na vaše elektroničke adrese @umas.hr  Centar za kvalitetu Sveučilišta u Splitu je poslao poveznicu za pristup vrednovanju rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2021./2022.
Vrednovanju mogu pristupiti svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Akademije, osim studenata završnih godina.

Pristup linku bit će moguć do ponedjeljka 20. lipnja 2022. godine

Anketa je anonimna i dobrovoljna.

Molimo Vas da odazivom ukažite na probleme, zamjerke i nedostatke ali i dobre strane studiranja na Akademiji i Sveučilištu.

Odbor za kvalitetu UMAS-a