Testiranje za studente i djelatnike Sveučilišta u Splitu moguće je od sada obaviti na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo svaki dan osim nedjelje u terminu od 11-12 sati.

Postupak na poveznici: Medicinski fakultet u Splitu