Poštovani studenti, dragi kolege!
Uskoro ćete, ako već niste, na svoju e-mail adresu dobiti link za pristup anketi rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života za akademsku godinu 2018./2019.

Vrednovanju pristupaju svi studenti prediplomskih, diplomskih i integriranih studija UMAS-a osim studenata završnih godina.

Pristup aketama trajat će od trenutka kada student dobije šifru putem e-maila a zaključno do petka 14. lipnja 2019.

Anketa je anonimna i dobrovoljna!

Molimo Vas da nam, odazivom, ukažite na probleme, zamjerke i nedostatke ali i pohvalite dobre strane studiranja na Sveučilištu u Splitu i na UMAS-u.

Odbor za kvalitetu UMAS-a

Glazbeni odjel: izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
Kazališni odjel: pred. dr. sc. Matko Botić
Likovni odjel: izv. prof. Lara Aranza
Administracija: ing.el. Dalida Cikatić-Karačić
Studenti: Maja Stojić, predsjednica Studentskog zbora