Poštovane studentice i studenti UMAS-a

u tijeku je provedba studentskog vrednovanja nastavnog rada za ljetni semestar 2020./21.

Ured za kvalitetu Sveučilišta u Splitu je na vaše službene UMAS adrese poslao poveznice za pristup.
Ako u sandučiću elektroničke pošte ne pronađete poruku s poveznicom provjerite neželjenu poštu.
Ukoliko niste primili poveznicu za pristup anketi pošaljite upit za dodjelu linka na lara.aranza2@gmail.com.

Poveznice za pristup anketi biti će aktivne do ponedjeljka 23. srpnja 2021. godine.

Odbor za kvalitetu UMAS