Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera za upis na studije Umjetničke akademije u Splitu:

Rezultati Dodatnih provjera – srpanj 2022

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u srpnju stekli pravo upisa moći će obaviti upis u studentskoj referadi:

Upis brucoša – srpanj 2022 – uputa