Rezultati šireg izbora na Dodatnim provjerama – studij glume nalaze se u dokumentu:

REZULTATI DPZVS GLUMA 7_2021 ŠIRI IZBOR

Molimo kandidate koji su prošli u uži izbor da na dalje dolaze u udobnoj odjeći i obući te da ponesu sa sobom kemijske olovke.

Detaljan raspored Dodatnih provjera na studiju glume