Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera za upis na studije Umjetničke akademije u Splitu:

Rezultati Dodatnih provjera – rujan 2021

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa moći će obaviti upis u studentskoj referadi:

Upis brucoša – rujan 2021 – uputa