Poštovani studenti/ce,

S obzirom na situaciju s COVID-19, obavještavamo Vas da je Studentska referada dostupna za sve Vaše upite i potrebe putem e-maila i telefona svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati.

Kontakti:

E-mail: referada@umas.hr

Telefon: 021/348-623

Voditeljica Studentske referade
Karmen Tomičić, dipl.iur.
ktomicic@umas.hr

Mob: 099 529 4521

Branka Lazarević, dipl.oec.
branka.lazarevic@umas.hr