Nadolazeća akademska godina započinje na klasičan, kontaktan način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenta na visokom učilištu.

Važno je naglasiti da borba sa epidemijom bolesti COVID-19. još nije okončana te je i dalje obavezno pridržavanje svih smjernica i preporuka Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Ministarstva znanosti i obrazovanja  te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

S obzirom da smo našim odgovornim ponašanjem uspješno zaključili dvije vrlo specifične akademske godine od svih nastavnika i studenata i nenastavnog osoblja  očekujem istu razinu zrelosti i nastavak  ponašanja tijekom nastave sukladno usvojenim preporukama.

Specifični oblici nastave, rad u vrlo malim grupama, dislociranost lokacija predstavljaju komparativnu prednost pri izvođenju nastave na Umjetničkoj akademiji u Splitu u uvjetima pandemije, ako tome pridodamo broj cijepljenih nastavnika i studenata i broj preboljelih možemo se nadati uspješnoj akademskoj godini sa gotovo svim aktivnostima i događanjima koji su nam nedostajale proteklih godina.

Slijedom svega navedenog, na Umjetničkoj akademiji u Splitu se 27. rujna 2021. godine započinje s održavanjem nastave sukladno svim preporučenim mjerama zaštite.

Svi nastavnici i studenti trebaju se pridržavati sljedećih naputaka:

Visokorizični studenti, nastavnici i drugi zaposlenici visokog učilišta

 • S obzirom na to da se rizik od zaraze koronavirusom za studente, nastavnike i druge zaposlenike visokih učilišta nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojemu drugome radnome mjestu ili u zajednici, smatra se da samo osobe koje su u visokorizičnoj skupini ne smiju boraviti na visokom učilištu.
 • Preporučuje se cijepljenje visokorizičnih osoba. Za svaku takvu osobu (student, nastavnik i drugi zaposlenik visokoga učilišta) ili osobu koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine, potrebno je pojedinačno razmotriti slučaj, uzevši u obzir aktualnu epidemiološku situaciju, status cijepljenja te osigurati potrebne zaštitne mjere.
 • Pripadanje visokorizičnoj skupini dokazuje se potvrdom nadležnog liječnika školske medicine kada se radi o studentu, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine kada se radi o djelatniku.
 • Medicinsku dokumentaciju vezanu za COVID -19 (pripadnost rizičnoj skupini, određenoj samoizolaciji, izolaciji) šalje se na e-mail tajnice Umjetničke Akademije Marine Matas Gotovac, dipl. iur.,  mmatas@umas.hr

Organizacija visokoškolske nastave i/ili ispita na visokom učilištu ili u drugom odgovarajućem zatvorenom javnom prostoru

 – Boravak na visokom učilištu potrebno je organizirati tako da se osigura potrebna međusobna fizička udaljenost (distanca) svih sudionika, kao i odgovarajuća higijena ruku i prostora.

– Odgovarajuća fizička udaljenost treba se osigurati na sljedeći način:

 • Obvezno je isticanje vidljive obavijesti o održavanju minimalne propisane fizičke  udaljenosti.
 • Prostor (amfiteatar, dvorana, predavaonica) u kojem se boravi (održava nastava, ispiti i sl.) treba biti što veći i prozračen te u istom prostoru, ovisno o veličini površine, može boraviti određeni broj osoba uz međusobni razmak od najmanje 1,5 m ako je to moguće organizirati.

– Ako nije moguće organizirati razmak od 1,5 metra u prostoru (amfiteatar, dvorana, predavaonica) u kojem boravi više osoba (studenata i nastavnika), organizira se boravak osoba prema broju stalnih fiksnih mjesta predviđenih za sjedenje do ukupnog broja od 100 osoba i to na način da osobe koje su cijepljene i koje su preboljele bolest unazad 9 mjeseci sjede bliže jedne drugima kako bi se ostavilo više mjesta, odnosno najmanje 1,5 m razmaka između onih koji nisu cijepljeni i nisu preboljeli bolest unazad 9 mjeseci, pri čemu svi prisutni nose maske.

– Iznimno, na visokim učilištima koja imaju veliki broj studenata može se dopustiti boravak i više od 100 osoba (studenata) u velikim prostorima (amfiteatrima i dvoranama) koje imaju više od 100 fiksnih mjesta za sjedenje ako su svi cijepljeni ili su preboljeli bolest unazad 9 mjeseci uz uvjet da visoko učilište organizira evidenciju i kontrolu na ulazu u prostore (amfiteatre i dvorane); cijepljenje ili preboljenje se dokazuje predočenjem digitalne COVID potvrde ili iznimno predočenjem nalaza pozitivnog PCR testa unazad 11 dana do 9 mjeseci ili liječničke potvrde o preboljenju ili cijepljenju.

– Boravak na visokim učilištima potrebno je organizirati na sljedeći način:

 • Svaka skupina studenata boravi u jednom prostoru.
 • Mjesta za rad moraju biti razmaknuta tako da su studenti/nastavnici međusobno udaljeni najmanje 1,5 m (kao što je opisano), i to svaki student sjedi uvijek na istome mjestu.

Sve prisutne osobe moraju nositi maske, osim ako su svi prisutni cijepljeni ili su preboljeli bolest unazad 9 mjeseci. Osim navedenog, predavač ne treba nositi masku isključivo dok stoji/sjedi na udaljenosti većoj od 2 metra od najbližih studenata (najbližih osoba) i to ako je predavač cijepljen s obje doze prije najmanje 14 dana (odnosno s jedinom potrebnom dozom cjepiva Jannsen prije više od 14 dana) ili je prebolio COVID-19 unazad 9 mjeseci te ako sve ostale osobe nose masku.

– Ako studenti mijenjaju mjesto za rad, ono se mora prebrisati sredstvom za dezinfekciju prije dolaska sljedećega studenta.

– Svaki student mora oprane ruke dezinficirati prije nego što pristupi mjestu za rad (prije ulaska u prostor).* Iznimka su visokoučilišne knjižnice gdje će se susretati studenti iz različitih skupina, osobito ako im se ne osiguraju udžbenici i računala za rad od kuće te pojedini oblici vježbi potrebni za postizanje ishoda učenja čiji način izvođenja određuje visoko učilište.

– Preporučene značajke prostora u kojem boravi jedna skupina studenata:

 • prostor što veće površine i visine, prozračan i s odgovarajućim izvorom dnevnog svjetla
 • prostor se može dobro prozračiti
 • izbjegavati ulazak drugih osoba (primjerice radi čišćenja ili popravka) u prostoriju dok u njoj borave studenti.

– U svim zajedničkim prostorijama koje nisu potrebne za održavanje nastave, poput čitaonica, knjižnica, restorana/kantina, sportskih igrališta itd., preporučuje se ograničiti pristup tako da razmak između svih osoba u svim smjerovima iznosi najmanje 1 metar, odnosno u skladu s protuepidemijskim mjerama i preporukama za navedene prostore. U takvim zajedničkim prostorima potrebno je primijeniti preporuke za specifične djelatnosti.

– Preporuke za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture /sporta:

 • preporučuje se izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na otvorenom prostoru
 • na otvorenom i u zatvorenom prostoru nastava tjelesne i zdravstvene kulture provodi se kada se može organizirati u skladu s preporukama za sportske aktivnosti.

Ulazak u visoka učilišta i izlazak iz njih

– Potrebno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja ljudi ne samo na ulazu u visoko učilište, nego i u njegovim unutarnjim prostorima.

– Studenti prilikom odlaska iz visokoga učilišta moraju sve svoje stvari odnijeti sa sobom ili ih baciti u koš s poklopcem.

– Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/blagdanom/radnim danom/poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik.

– Dostavu za potrebe visokog učilišta preuzimaju ovlašteni zaposlenici visokog učilišta na vanjskim vratima. Ulaz je dopušten isključivo serviserima i ostalim službama čije su usluge prijeko potrebne, uz pridržavanje protuepidemijskih mjera.

– Na ulazu i na još nekoliko lako dostupnih mjesta nužno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku, kao i slikovni naputak za uporabu, uz jasno istaknutu obavijest o obvezatnoj dezinfekciji ruku:

 • sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini 1 – 2 ml (obično 1 potisak ili prema uputama proizvođača)
 • dlanove i područje između prstâ potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo se ne smije ispirati

– potrebno je voditi brigu o dostatnoj uporabi dezinficijensa za ruke te se obvezno javiti mjerodavnoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Čišćenje i dezinfekcija unutarnjih prostora visokog učilišta

– Prostori se prozračuju najmanje dva puta dnevno po pola sata te prije dolaska i nakon odlaska pojedine skupine studenata, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju.

– Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u zahodima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke dizala te druge površine koje d odiruje veći broj ljudi nužno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene, a najmanje dva puta dnevno.

– Korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja treba izbjegavati, osim ako postoji ugrađena ventilacija na stropu koja izvlači zrak iz učionice i izbacuje van, uz osiguran dovod svježega vanjskog zraka u prostoriju, ili se može razmotriti mogućnost postavljanja takve ugradbene ventilacije na stropu.

Nošenje zaštitnih maski i rukavica

– Studenti, nastavnici i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe u svim zatvorenim prostorima visokih učilišta trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos (maska cijelo vrijeme pokriva usta i nos), osim u iznimnim situacijama kao što je navedeno.

– Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

– Nošenje rukavica ne preporučuje se za djelatnosti i okolnosti u kojima se prije pandemije koronavirusa rukavice nisu koristile u profesionalnom radu, već se prednost daje učestalom pranju ruku tekućom vodom i sapunom te dezinfekciji ruku.

– Svakodnevno mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma bolesti u nastavnika, studenata i drugih zaposlenika visokog učilišta

– S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno raditi niti dolaziti u prostor visokog učilišta. U tom je slučaju potrebno telefonski se javiti nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa. Nastavnici, studenti i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u visoko učilište. Osim toga, dužni su na početku akademske godine potpisati izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakog dolaska u visoko učilište.

– Stranke, posjetitelji i druge osobe podvrgavaju se mjerenju tjelesne temperature na ulazu u visoko učilište te se uvode u evidencijsku listu na koju se vlastoručno potpisuju.

– Preporučljivo je da se za mjerenje tjelesne temperature pri dolasku na visoko učilište koristi beskontaktni toplomjer. Ako je prema mjerenju beskontaktnoga toplomjera temperatura povišena, mjeri se i standardnim toplomjerom pod pazuhom, koji je relevantan. O utvrđenoj povišenoj tjelesnoj temperaturi vodi se evidencija.

– Ako se tijekom nastave ili radnog vremena nastavnicima, studentima i drugim zaposlenicima visokoga učilišta povisi tjelesna temperatura i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti visoko učilište te o tome obavijestiti – po mogućnosti bez dodatnoga kontakta (npr. telefonom) – čelnika visokog učilišta ili nadređenu osobu. Zatim se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

– U slučaju saznanja da određena osoba ima simptome bolesti COVID-19/zarazne bolesti ili je mogući prenositelj/mogući izvor infekcije, svaki nastavnik, student i drugi zaposlenik visokog učilišta dužan je odmah o tome obavijestiti nadređenu osobu, odnosno čelnika visokog učilišta.

Pojačana osobna higijena

– Svi studenti, nastavnici i drugi zaposlenici visokog učilišta te druge osobe koje borave u visokim učilištima trebaju:

 • izbjegavati dodirivanje rukom usta, nosa, očiju i lica
 • redovito i pravilno prati ruke ili rabiti dezinficijens prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja zahoda, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo
 • ruke uvijek treba prati tekućom vodom i sapunom
 • pri pranju ruku treba se pridržavati naputaka/uputa za pravilno pranje ruku – poveznica: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
 • nakon pranja sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu uporabu, koji nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem
 • pri kašljanju i kihanju prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba
 • treba izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

S poštovanjem,

DEKAN

izv. prof. art. Edvin Dragičević

 

Preporuke HZJZ-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, izvođenje studijskih programa u ak.2021-2022