Slijedom preporuke rektora Sveučilišta u Splitu, Umjetnička akademija u Splitu omogućit će dodatni ispitni rok (komisijski) u akademskoj godini 2019./2020. za sve studente.

Taj će se ispitni rok održavati u terminu Dekanskog ispitnog roka.

Više informacija o održavanju Dekanskog ispitnog roka i načinu prijave ispita u tom roku nalaze se na poveznici:

http://www.umas.unist.hr/studentska-referada/dekanski-rok/