Poštovane studentice i studenti,

Odlukom Centra za kvalitetu Sveučilišta u Splitu anketa studentskog vrednovanja nastavnog rada za zimski semestar 2020./21. na svim sastavnicama UNIST-a, pa tako i na UMAS-u, provodi se elektroničkim putem, odnosno slanjem poveznica za pristup na adrese elektroničke pošte studenata.

Iz ovog razloga u kratkom  vremenu ste zaprimili veliki broj poveznica, ovisno o tome koliko nastavnika vam drži nastavu.

Nemojte da vas to obeshrabri u mogućnosti da objektivno i iskreno procijenite kvalitetu održane nastave u zimskom semestru.

Vaši odgovori na anketu obradit će se u računalnom Centru za kvalitetu Sveučilišta u Splitu koji će zbirne rezultate poslati na elektroničke adrese nastavnika.

Anketi se može pristupiti do 28. veljače 2021. godine 

Ukoliko imate pitanja ili poteškoće vezane uz najavljeno anketiranje molim da kontaktirate

Larisa Vidaković
Voditeljica Odbora za kvalitetu UMAS-a