Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020. od 18. siječnja 2021. godine (klasa: 605-01/21-01/00003, ur.br.: 2181-202-01-04-21-0001), Povjerenstvo za rangiranje kandidata Umjetničke akademije u Splitu donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2020. godini.

Odluka o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2020. godini