Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica ENI zemlje južnog Mediterana – Jordan, Princess Sumaya University of Technology od 21. siječnja 2022. godine (klasa: 605-01/21-02/06, ur.br.: 2181-202-2-2/4-22-5), Povjerenstvo za rangiranje kandidata Umjetničke akademije u Splitu donijelo je Odluku o rang-listi kandidata.

Odluka o rang-listi kandidata