Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) objavio je natječaje s rokom za prijavu u listopadu 2011. godine. Dana 7. listopada 2011. bit će rok za prijavu na natječaje Postdoc, Stipendije za doktorande i Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja.

Više informacija…